FASERING

Zet uw organisatie op voorsprong met onze 3-stappen fasering

We werken zo omdat dit de juiste manier is. We laten u zien hoe …

Scoping

Vaststelling van de omvang van de scope

Analyse

Een gedetailleerd en deskundig onderzoek naar het verbeterpotentieel

Programma

De uitvoering om het volledige verbeterpotentieel te benutten

Fasering

Scoping (1-2 dagen)

Doel

Uitvoering

De Scoping-fase legt de basis voor een hechte samenwerking. Nadat de klant de eerste contouren van de vraagstelling heeft geschetst, gaat een team van maximaal twee personen aan de slag met het voeren van interviews met sleutelpersonen, verrichten van observaties en metingen op de werkvloer en het uitvoeren van data analyse op basis van aangeleverde data door de klant.

De vergaarde kennis wordt uiteindelijk samengebracht in een eindrapport, welke een onderbouwing biedt ten aanzien van de problematiek. Deze fase wordt afgerond met een presentatie van de bevindingen aan de klant en wordt er een eventueel vervolg besproken.

Analyse (1-2 weken)

Doel

Uitvoering

In de Analyse-fase wordt het projectteam samengesteld, bestaande uit een projectmanager en consultants van Applied Acumen en sleutelpersonen van de klant.

De consultants voeren in samenspraak met de sleutelpersonen gedetailleerde observaties en metingen uit op de werkvloer . Naar gelang de breedte en diepte van de probleemstelling worden diverse methoden en technieken ingezet. Deze zijn in nader detail beschreven op onze ‘Diensten’ pagina.

Bij einde van de Analyse-fase krijgt de klant krijgt een helder beeld  van hoe ‘goed’ binnen de eigen organisatie eruitziet, de aanpak van het programma, het resultaat dat ermee te behalen is en onze “Payment by results afspraken”. 

Fasering

Programma (8 - 30 weken)

Doel

Uitvoering

Bij het Programma gaan de projectleden, zowel vanuit Applied Acumen als vanuit de klantorganisatie, die betrokken waren bij de Analyse door naar de uitvoering. Naar gelang de betrokken afdelingen stelt de klant mogelijk aanvullende sleutelpersonen beschikbaar voor het programma. 

In deze fase wordt de aandacht gelegd op procesoptimalisatie in samenhang met competentieontwikkeling van de betrokken leidinggevenden. Zij worden erop getraind en gecoacht om hun werkgebied zo efficiënt mogelijk te runnen volgens de nieuwe werkwijze, binnen de kaders van Quality Assurance en Technical.

Regelmatig reflecteren we met de leidinggevenden hun eigen werkwijze en het effect op de resultaten binnen het grotere plaatje. Naar mate ze het nut van de nieuwe werkwijze inzien en deze omarmen, worden de grotere en duurzame besparingen gerealiseerd en cash flow vrijgemaakt.

Diensten

Wij:

  • stemmen onze werkzaamheden af op u.
  • leveren een duurzaam resultaat door aantoonbaar veranderd gedrag binnen uw bedrijf.
  • zorgen ervoor dat we bij alles wat we doen volgens de waarden van uw bedrijf werken.
  • garanderen dat de productkwaliteit wordt verbeterd door ons werk.
  • gaan met uw klantenservice om alsof deze van ons is.