PRODUCTIE

Productie

op voorsprong blijven in de productie is een steeds groter wordende uitdaging

Stijging van grondstofprijzen, arbeidskosten en energiekosten. Druk van klanten en consumenten voor lagere prijzen, hogere kwaliteit, kortere runs, kortere productlevenscycli, meer innovatie, dunnere managementlagen, toenemende indirecte lasten. De markt wordt veeleisender en zorgt daarmee voor een constante uitdaging om op voorsprong te kunnen blijven. 

Dit vereist om de vaardigheden van de medewerkers naar een hoger niveau te tillen, prestaties ingrijpend te verhogen en zo constante cash flow te creëren.